Створення: 09.02.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 09/02/2017

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.03.2013 р. звiльнений голова правлiння Ревуцький Сергiй Iванович, володiє 0,0420% акцiй в статутному капiталi емiтента, перебував на посадi з 05.07.2007 р. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту не отримано.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.02.2017 звiльнений член наглядової ради Згоба Андрiй Богданович, акцiями товариства не володiє, перебував на посадi з 12.05.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.02.2017р. звiльнений голова ревiзiйної комiсiї Нагребельний Вiктор Володимирович, акцiями товариства не володiє, перебував на посадi з 21.03.2013. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.02.2017р. звiльнена член ревiзiйної комiсiї Чебукiна Олександра Григорiвна, акцiями товариства не володiє, перебувала на посадi з 21.03.2013. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.02.2017р. звiльнений директор Юрковський Андрiй Володимирович, акцiями товариства не володiє, перебував на посадi з 21.03.2013р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.02.2017р. обрана термiном на 3 роки голова наглядової ради Компанiєць Юлiя Анатолiївна, попередня посада приватний пiдприємець, акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.02.2017р. обраний термiном на 3 роки член наглядової ради Гребенюк Андрiй Олександрович, попередня посада приватний пiдприємець, акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.02.2017р. обраний термiном на 3 роки голова ревiзiйної комiсiї Мякаєв Дмитрий Володимирович, попередня посада приватний пiдприємець акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.02.2017р. обрана термiном на 3 роки член ревiзiйної комiсiї Бiбiк Свiтлана Магданiвна, попередня посада приватний пiдприємець акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.02.2017р. обраний до переобрання директор Хомiнець Iгор Вiкторович, володiє 75% акцiй, попередня посада директор ТОВ «Астарта-Агро». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.