Створення: 09.02.2017

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій – 09/02/2017

У зв’язку iз отриманням 09.02.2017 вiд депозитарiю зведеного облiкового реєстру на дату облiку 03.02.2017, емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв 10 i бiльше % голосуючих акцiй товариства: пакет акцiй першої фiзичної особи зменшився з 75% загальної кiлькостi акцiй (100% загальної кiлькостi голосуючих акцiй) до 0%.

У зв’язку iз отриманням 09.02.2017 вiд депозитарiю зведеного облiкового реєстру на дату облiку 03.02.2017, емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв 10 i бiльше % голосуючих акцiй товариства: пакет акцiй другої фiзичної особи збiльшився з 0% до 75% загальної кiлькостi акцiй (100% загальної кiлькостi голосуючих акцiй).